Informació de la llar

Introducció

La Llar d’Infants Virolet és un centre docent, educativo-assistencial que acull a nens i a nenes de mesos fins als 3 anys.

 

 La nostra Llar d’Infants, disposa des del primer dia d’autorització d’obertura com a centre d’educació preescolar (Resolució Ens/546/2004 de 24 de febrer, DOGC n.4093  de 17/03/2004) per part del Departament d’Educació amb el número de codi de centre 08061661, i també permís d’obertura, pel desenvolupament de l’activitat, de part de l’ajuntament de Vilafranca.

 

 El permís d’obertura concedit pel Departament d’Educació implica, per una banda, reconeixement, seguiment i inspecció periòdica, de l’àmbit sanitari, per part del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya  que inclou entre d’altres, el compliment estricte de les mesures de seguretat, necessàries per poder oferir una educació i assistència de qualitat per aquestes edats i també, el compliment de la normativa vigent pel què fa a l’oferta de cuina pròpia que la Llar disposa (Reals Decrets, 3484/2000, 2207/1995, 202/2000 i 140/2003). El Virolet considera imprescindible poder oferir als pares i a les mares aquestes garanties de qualitat, perquè mostren el grau de seriositat i rugositat en què la Llar emprèn les tasques educativo-assistencials per a infants d’aquestes edats.

 

 D’altra banda, també gaudeix del seguiment i assessorament pedagògic de la Inspecció d’Educació que de forma periòdica visita la nostra Llar i que considerem, com en l’àmbit sanitari, de vital importància per tal que els principis pedagògics bàsics dirigits a nens i nenes de mesos a 3 anys segueixin les línies directrius que proposa, de forma prescriptiva, el Currículum d’Educació Infantil, dirigit a aquests infants, i perquè les tasques d’organització i gestió de la pròpia Llar col·laborin de forma efectiva i eficaç a l’educació i assistència d’aquests infants.

 

Tanmateix, oferim a tots els infants la possibilitat de relacionar-se amb nenes i nens de la seva edat i amb adults que no són els seus pares, tot assistint les necessitats bàsiques i pròpies dels infants d’aquestes edats i col·laborant en el desenvolupament harmònic i integral.

Objectius

A la Llar d’Infants “Virolet” us oferim als pares i a les mares, la tranquil·litat i la seguretat de deixar els vostres fills i filles en una escola on ens els estimem i els ajudem a créixer sans i contents.

 • Admetent i respectant la diversitat de ritmes evolutius i d’aprenentatge dels nens i les nenes de la Llar.
 • Fomentant la sociabilitat i la individualització dels nostres infants.
 • Potenciant l’aprenentatge significatiu i per descobriment, l’adquisició d’hàbits i la iniciació cap a la obtenció d’actituds, valors i normes socials.
 • Col·laborant en l’educació emocional i l’equilibri afectiu del infant.

Instal.lacions

Les característiques principals de les nostres instal.lacions són:

 • Servei propi de cuina amb cuinera.
 • Llum natural,ventilació i acondicionament de temperatures a tots els espais destinats als infants.
 • Un pati assolellat molt gran, amb diferents espais destinats al  joc diferenciat per edats.
 • 5 aules adaptades a les diferents edats dels infants amb dormitori i serveis d’higiene, segons normativa vigent.
 • Un espai de psicomotricitat.
 • Aula de menjador.
 • Despatx amb sala de reunions.
 • Dos serveis d’adults.